Nasz cel / Our mission

Nie tylko znaki towarowe / Not only trademarks

Wynalazki, wzory i znaki towarowe to różne aspekty ochrony działalności innowacyjnej. Pomagamy budować strategię ich ochrony w Polsce, w Unii Europejskiej i na świecie / Inventions, designs and trademarks are different aspects of innovation activity. We help build a strategy for their protection in Poland, in the European Union and in the world.

Szeroko rozumiana własność intelektualna / Broadly understood intellectual propertylna

Zajmujemy się ochroną praw autorskich, domen internetowych oraz szeroko rozumianą ochroną uczciwej konkurencji / We deal with the protection of copyrights, internet domains and broadly understood protective fair competition

Kluczowa rola badań / The key role of searches

Badania podstawą strategii ochrony praw własności intelektualnej / Research as the basis of an intellectual property protection strategy


Warning: Undefined array key "service_4_icons" in /home/platne/serwer64277/public_html/proinnovativa.eu/wp-content/themes/enigma/home-services.php on line 20

Warning: Undefined array key "service_4_title" in /home/platne/serwer64277/public_html/proinnovativa.eu/wp-content/themes/enigma/home-services.php on line 22

Warning: Undefined array key "service_4_text" in /home/platne/serwer64277/public_html/proinnovativa.eu/wp-content/themes/enigma/home-services.php on line 23